profil | produkty | cenníky | certifikáty | PUMI | referencie | kontakty
 
PDF Tlačiť

Spoločnosť EKO - BETON, s.r.o. bola založená v roku 1996 a svoju činnosť začala vykonávať dňa 1. 2. 1997 ako právny nástupca štátneho podniku DOSTAV-INKO, Bratislava (predtým Doprastav, š.p., Bratislava).

Ťažiskovým predmetom činnosti spoločnosti je výroba čerstvého betónu vrátane komplexných dopravných služieb a poradenstva.

Jej záujmovým územím je Bratislava a blízke okolie. Výrobňu čerstvého betónu má umiestnenú na Slovnaftskej 25 (v susedstve kontajnerového prekladiska ŽSSR Cargo).

Kapacita výrobných zariadení umožňuje vyrábať takmer 200 m3 čerstvého betónu za 1 hodinu.

V základnom sortimente firma vyrába čerstvý betón pre triedy C 8/10 až C 50/60.

V súlade s platnou legislatívou má firma vydaný Certifikát o zhode systému riadenia u výrobcu a Certifikát o zhode systému riadenia u výrobcu pre CBIII.

Osobitnú pozornosť venuje i ekologickým aspektom výroby, kde okrem iného už r. 1997 uviedla do prevádzky recyklačné zariadenie na bezodpadové spracovanie zvyškov čerstvého betónu.

Vďaka tímu skúsených zamestnancov s dlhoročnou a bohatou praxou, technickému vybaveniu a schopnosti spoľahlivo a optimálne plniť prijaté objednávky, si spoločnosť dlhodobo a stabilne udržuje v Bratislave popredné postavenie v objeme vyrobeného betónu. V rokoch 1997 - 2012 dodala na množstvo významných i menších stavieb viac ako 900 tis. m3 čerstvého betónu. Celkovo má skúsenosti s výrobou 1,3 mil. m3 čerstvého betónu. Firma pravidelne investuje značné finančné prostriedky do kvality produkcie, obnovy výrobného zariadenia i strojného a automobilového parku a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov. Je si vedomá, že len tak môže úspešne súťažiť so zahraničnými spoločnosťami a uchádzať sa o dôveru štátnych i súkromných investorov.

 
Stiahnite si:

 
 

Všetky práva vyhradené EKO - BETON, s.r.o. 2013.