profil | produkty | cenníky | certifikáty | PUMI | referencie | kontakty
 
PDF Tlačiť

Produkty

 

 

 

1. Výroba čerstvého betónu

Našim súčasným i potenciálnym zákazníkom ponúkame čerstvý betón vyrábaný podľa STN EN 206-1: 2002, resp. i iných.

Kompletný sortiment nami vyrábaného čerstvého betónu, na ktorý sme oprávnení vyhotoviť Vyhlásenie zhody, je uvedený v sekcii "Certifikáty", v Prílohe č. 1 k Certifikátu vnútropodnikovej kontroly SK12-ZSV-0019.

Pre dodávky v sťažených klimatických podmienkach zimného obdobia ponúkame čerstvý betón s rýchlym nábehom počiatočných pevností, ktorý vyrábame s použitím cementu CEM II/A-LL 42,5 R a špeciálnej prísady.

Okrem základného sortimentu vyrábame i čerstvý betón s rôznymi špeciálnymi vlastnosťami, ktoré si zadefinuje zákazník. V spolupráci s naším dodávateľom stavebnej chémie sme schopní úspešne reagovať na požiadavky dodávať betón so špeciálnymi vlastnosťami.

Špecifikácia výrobní betónu:
Prevádzkujeme v súčasnosti najmodernejšiu a najvýkonnejšiu výrobňu v SR, Stetter V3,0/A-G, s projektovaným výkonom 130 m3/hod. Táto výrobňa je i nadštandardne vybavená i na prevádzku v sťažených klimatických podmienkach zimného obdobia. Taktiež prevádzkujeme veľkokapacitnú, počítačom riadenú výrobňu ELBA EMS 2000 CT s projektovaným výkonom 105 m3/hod.

 

2. Doprava čerstvého betónu

Naša firma prevádzkuje šesť vlastných autodomiešavačov s objemom nádrží na betón od 5 do 8 m3. V prípade potreby doplňujeme vlastný vozidlový park najímanými dopravnými prostriedkami.

Špecifikácia autodomiešavačov:
2 špeciálne nákladné automobily na podvozku TATRA T815 s nástavbou AM369, resp. AM160 5,0 m3
1 špeciálny nákladný automobil na podvozku Mercedes-Benz 4141 B s nástavbou Liebherr 7,0 m3
1 špeciálny nákladný automobil na podvozku MAN TGA 35.400 s nástavbou Liebherr 7,0 m3
1 špeciálny nákladný automobil na podvozku Mercedes-Benz 3234 B s nástavbou Liebherr 8,0 m3
1 špeciálny nákladný automobil na podvozku Mercedes-Benz 3236 B s nástavbou Stetter 8,0 m3

Pre potrebu vertikálnej prepravy čerstvého betónu prevádzkujeme tri mobilné čerpadlá s výložníkmi 36 m a 24 m.

Špecifikácia mobilných čerpadiel:
1 mobilné čerpadlo Putzmeister BRF 36.09 EM s výložníkom 36 m, výkonom čerpadla 90 m3/hod. a rádiovým ovládaním, podvozok Mercedes-Benz 2631 B
1 mobilné čerpadlo Putzmiester v kombinácii s autodomiešavačom Liebherr (PUMI 24.67 CS) s výložníkom 24 m, výkonom čerpadla 56 m3/hod. a rádiovým ovládaním, podvozok MAN TGA 35.400
1 mobilné čerpadlo Putzmiester v kombinácii s autodomiešavačom Liebherr (PUMI 24.67 CS) s výložníkom 24 m, výkonom čerpadla 56 m3/hod. a rádiovým ovládaním, podvozok Mercedes-Benz 4141 B

 

3. Recyklácia čerstvého betónu

Prvou investíciou po začatí činnosti našej spoločnosti bolo recyklačného zariadenia na bezodpadové spracovanie zvyškového čerstvého betónu. Toto zariadenie je od začiatku svojej prevádzky (r. 1997) intenzívne využívané nielen vodičmi našich autodomiešavačov, ale i vodičmi vozidiel patriacich našim zákazníkom, ktorým sme v snahe minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie, umožnili od začiatku prevádzky toto zariadenie používať.

 

 

 
Stiahnite si:

 
 

Všetky práva vyhradené EKO - BETON, s.r.o. 2013.