Vítame Vás na stránke www.ekobeton.sk

Výrobca širokého sortimentu čerstvého betónu vrátane komplexných dopravných služieb

Dodávateľ stavebných prác na objektoch pozemného, dopravného a inžinierskeho staviteľstva