Výroba čerstvého betónu

Našim súčasným i potenciálnym zákazníkom ponúkame čerstvý betón vyrábaný podľa STN EN 206 a STN 73 6123.

Okrem základného sortimentu vyrábame i čerstvý betón s rôznymi špeciálnymi vlastnosťami, ktoré si zadefinuje zákazník. V spolupráci s naším dodávateľom stavebnej chémie sme schopní úspešne reagovať na požiadavky dodávať betón so špeciálnymi vlastnosťami.

Špecifikácia výrobne betónu:
Prevádzkujeme v súčasnosti najmodernejšiu a najvýkonnejšiu výrobňu v SR, Stetter V3,0/A-G, s projektovaným výkonom 130 m3/hod. Táto výrobňa je i nadštandardne vybavená i na prevádzku v sťažených klimatických podmienkach zimného obdobia.

 

Doprava čerstvého betónu

Prevádzkujeme 5 vlastných autodomiešavačov s objemom nádrží na betón od 5 do 8 m3. Náš vozidlový park v prípade potreby dopĺňame najímanými dopravnými prostriedkami.  
1 špeciálny nákladný automobil na podvozku TATRA T815 s nástavbou AM160 5,0 m3
1 špeciálny nákladný automobil na podvozku Mercedes-Benz 4141 B s nástavbou Liebherr 7,0 m3
1 špeciálny nákladný automobil na podvozku MAN TGA 35.400 s nástavbou Liebherr 7,0 m3
1 špeciálny nákladný automobil na podvozku Mercedes-Benz 3234 B s nástavbou Liebherr 8,0 m3
1 špeciálny nákladný automobil na podvozku Mercedes-Benz 3236 B s nástavbou Stetter 8,0 m3

 

Pre realizáciu vertikálnej dopravy čerstvého betónu prevádzkujeme tri mobilné čerpadlá s výložníkmi 36 m a 24 m.

Špecifikácia mobilných čerpadiel:
Mobilné čerpadlo Putzmeister BRF 36.09 EM s výložníkom 36 m, výkonom čerpadla 90 m3/hod. a rádiovým ovládaním, podvozok Mercedes-Benz 2631 B
Mobilné čerpadlo Putzmiester v kombinácii s autodomiešavačom Liebherr (PUMI 24.67 CS) s výložníkom 24 m, výkonom čerpadla 56 m3/hod. a rádiovým ovládaním, podvozok MAN TGA 35.400
Mobilné čerpadlo Putzmiester v kombinácii s autodomiešavačom Liebherr (PUMI 24.67 CS) s výložníkom 24 m, výkonom čerpadla 56 m3/hod. a rádiovým ovládaním, podvozok Mercedes-Benz 4141 B

 

Recyklácia čerstvého betónu

Prvou našou investíciou po začatí činnosti spoločnosti bolo vybudovanie recyklačného zariadenia na bezodpadové spracovanie zvyškového čerstvého betónu. Toto zariadenie je od začiatku svojej prevádzky (r. 1997) intenzívne využívané nielen vodičmi našich autodomiešavačov, ale i vodičmi vozidiel patriacich našim zákazníkom, ktorým sme v snahe minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie, umožnili od začiatku prevádzky toto zariadenie používať.